Podanie o członkowstwo

Adı, Soyadı (Imię i nazwisko):

Vatandaşlık No (nr tureckiego dokumentu tożsamości):

Anne Adı (imię matki):

Baba Adı (imię ojca):

Cinsiyeti (płeć):

Mesleği (zawód):

Doğum Yeri (miejsce urodzenia):

Doğum Tarihi (data urodzenia):

E-Mail:

Telefon numarasi (numer telefonu):

Ev adresi ( miejsce zamieszkania):

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve Dernekler Kanunu’nun belirtilen yasaklar kapsamına girmediğimi tüzüğü okuduğumu ve tüzük hükümlerini aynen kabul ettiğimi beyan ederim. Üyelik başvurumun kabulünü arz ederim. (Zaświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem Stowarzyszenia oraz akceptuję założenia statutowe. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do grona członków Stowarzyszenia.

Ekleri (załączniki):

  1. Fotoğraf (zdjęcie)
  2. Kimlik fotokopisi (kopia tureckiego dokumentu tożsamości)
  3. Yabancılar için İkemetkah teskeresi ve pasaport fotokopisi (dla obcokrajowców – kopia tymczasowego pozwolenia na pobyt lub kopia paszportu).
Brak komentarzy