Co robimy?

Polskie Stowarzyszenie Kultury i Przyjaźni w Izmirze prowadzi szeroką działalność zmierzającą do zapewnienia mieszkającym na terenie Republiki Tureckiej Polakom dostępu do rodzimego języka i kultury a także ułatwienie im asymilacji w odmiennym kulturowo środowisku. Ponadto celem naszej działalności jest między innymi:

  • integracja środowiska polonijnego poprzez wspólne działania i inicjatywy
  • organizowanie lekcji, warsztatów, dyskusji i innych spotkań kierowanych tak do dzieci jak i dorosłych
  • udzielenie mieszkającym w Turcji Polakom wsparcia i pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą tu napotkać (tak prawnych i politycznych, jak tych związanych z pracą zawodową, ekonomicznych oraz psychologicznych)
  • informowanie Polaków o przysługujących im w Turcji prawach (politycznych, socjalnych i ekonomicznych) i realnych możliwościach ich egzekwowania.
  • integracja i przybliżanie obywatelom Turcji żyjących w związkach z Polakami naszej tradycji, kultury, historii i wzajemnych relacji między krajami
  • zapewnianie obywatelom obu krajów istotnych dla nich informacji (bieżące wydarzenia, zmiany przepisów itp. )
  • nawiązywanie współpracy z polskimi, tureckimi i międzynarodowymi urzędami, instytucjami kultury, fundacjami, szkołami i uniwersytetami
Brak komentarzy