O nas

Reprezentacja Polaków w Izmirze zaczęła być widoczna około 30 lat temu. Z początku były to głównie mieszane polsko-tureckie małżeństwa ich dzieci, z czasem pojawili się też polscy żołnierze i ich rodziny, stacjonujący w tutejszym Dowództwie Wojsk Lądowych NATO a także studenci rozmaitych programów międzynarodowych i polscy duchowni. Ta powiększająca się społeczność od dawna czuła potrzebę utworzenia platformy która ułatwiłaby utrzymywanie związków z ojczyzną, wspólne celebrowanie ważnych dla Polaków świąt (tak państwowych jak religijnych) i tradycji. Nie bez znaczenia było też zapewnienie wychowującym się w Izmirze polskim dzieciom, uczącym się na co dzień w szkołach Tureckich, dostępu do edukacji w ojczystym języku i polskich wydarzeń kulturalnych (koncerty polskich artystów, pikniki polonijne, wycieczki, warsztaty) a także miejsca, gdzie mogłyby spędzać czas z polskojęzycznymi rówieśnikami.

Prace nad utworzeniem w Izmirze polonijnego stowarzyszenia i poszukiwania odpowiedniej siedziby, rozpoczęły się jesienią 2014 roku. Kilka miesięcy później oficjalnie zainaugurowało działalność Polskie Stowarzyszenie Kultury i Przyjaźni w Izmirze.

Brak komentarzy