Zarząd

Prezes | Başkan – Anna Orucu
Zastępca Prezesa | Başkan Yardımcısı – Maciej Tomasz Sokołowski
Sekretarz | Sekreter – Joanna Maria Kiyak
Skarbnik | Muhasebe – Joanna Gormus
Członek | Üye – Sandra Kostak
Komisja rewizyjna / Denetim kurulu – Ismail Orucu

Brak komentarzy